வெப்ப அலையிலிருந்து உடலை பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

வெப்ப அலையிலிருந்து உடலை பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி? - மருத்துவர் காமராஜ்

Night
Day