புரட்சித்தாய் சின்னம்மா அவர்கள் தான் கழகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் - தொண்டர்கள் வேண்டுகோள்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

புரட்சித்தாய் சின்னம்மா அவர்கள் தான் கழகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் - தொண்டர்கள் வேண்டுகோள்

Night
Day