சிக்கிம் : திடீரென பொழிந்த பனிப்பொழிவில் சிக்கிய சுற்றுலா பயணிகள் - பத்திரமாக மீட்ட ராணுவம்

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

கிழக்கு சிக்கிமில் திடீரென பொழிந்த பனிப்பொழிவில் சிக்கிய சுற்றுலா பயணிகள் -
500-க்கும் மேற்பட்டோரை பத்திரமாக மீட்டு வந்த இந்திய ராணுவம்

Night
Day