மதுரைக்கு புறப்பட்ட கள்ளழகர் தங்க குதிரை

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் கள்ளழகர் எழுந்தருளும் தங்க குதிரை மதுரைக்கு புறப்பட்டது -
அழகர் கோயிலிலிருந்து  தங்ககுதிரை, கருட வாகனம் மற்றும் சேஷ வாகனங்கள் மதுரைக்கு புறப்பாடு

Night
Day