மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் கள்ளழகர் மீது தண்ணீர் பயீச்சி அடிக்க அனுமதி தேவையில்லை..

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் கள்ளழகர் மீது தண்ணீர் பயீச்சி அடிக்க அனுமதி தேவையில்லை -
முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உத்தரவுக்கு தடை

Night
Day