விவேகானந்தர் பாறைக்குச் செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

விவேகானந்தர் பாறைக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி - தியான மண்டபத்திற்கு அனுமதி மறுத்தது காவல்துறை

Night
Day