சபரிமலை-பம்பையில் வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதி

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

சபரிமலை பக்தர்கள் வசதிக்காக பம்பையில் சொந்த வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதி - 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பம்பையில் வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி

Night
Day