மியாட் மருத்துவமனையின் 25வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு "மை ஸ்டாம்ப்" வெளியீடு

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

மியாட் மருத்துவமனையின் 25வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு "மை ஸ்டாம்ப்" வெளியீடு

Night
Day