கோயம்பேடு or கிளாம்பாக்கம் பயணிகளிடையே நீடிக்கும் குழப்பம்

Night
Day