குண்டும் குழியுமாக காணப்படும் நந்தம்பாக்கம் பிரதான சாலை

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

குண்டும் குழியுமாக காணப்படும் நந்தம்பாக்கம் பிரதான சாலை -

சேதமான சாலையை சீரமைத்து தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை

Night
Day