போராட்டக்களமாக மாறிய தமிழ்நாடு! தேர்தல் வாக்குறுதிகளை மறந்த விளம்பர அரசு!

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

போராட்டக்களமாக மாறிய தமிழ்நாடு! தேர்தல் வாக்குறுதிகளை மறந்த விளம்பர அரசு!

ஆசிரியர், அரசு ஊழியர், தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காணுமா?

மாற்றுத் திறனாளிகளின் கண்ணீரை துடைக்குமா அரசு ?

இடைநிலை ஆசிரியர்களின் சமவேலை சமஊதிய கோரிக்கையை ஏற்குமா அரசு?

நிறைவேற்ற முடியா வாக்குறுதிகளை கொடுத்து ஏமாற்றியது ஏற்புடையதா?

Night
Day