கலைந்த இந்தியா கூட்டணி! கரையும் காங்கிரஸ், 2024 கூட்டணி இல்லா பொதுத்தேர்தலா

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-


கலைந்த இந்தியா கூட்டணி! கரையும் காங்கிரஸ், 2024 கூட்டணி இல்லா பொதுத்தேர்தலா ?


தேசிய கட்சிகளுக்கு தனித்து களம் காணும் சூழல் அமைகிறதா?

இந்தியா கூட்டணியில் மாநில கட்சிகள் வெளியேறுவது ஏன்?

NDA-வில் பிராந்திய கட்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறதா? 

காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து பிராந்திய தலைவர்கள் வெளியேறுவது ஏன்? 

Night
Day