தேர்தல் பத்திரம் திட்டம் மூலம் வாக்காளர்களின் உரிமை பறிக்கப்படுகிறது

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-


தேர்தல் பத்திரங்கள் மட்டுமே கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க உதவாது -
தகவல் உரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக தேர்தல் பத்திரங்கள் இருப்பதாக உச்சநீதிமன்றம் கருத்து

Night
Day