ஜூன் மாதம் வரவுள்ள அரியவகை வால் நட்சத்திரம்

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

70 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே வரும் வால் நட்சத்திரம், இந்தாண்டு ஜூன் மாதம் வரவுள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தள்ளனர். டிராகன்களின் தாய் என்று அழைக்கப்படும் போன்ஸ் ப்ரூக்ஸ் வால் நட்சத்திரம், பூமியின் வழியாக செல்ல வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஹாலி வகையை சார்ந்த வால் நட்சத்திரம், 71 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே தென்படும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். நட்சத்திரத்தின் பிரகாசத்தை கண்டறிய முடியவில்லை என்றும், சாதாரணமாக கண்களிலேயே இவை தென்படும் எனவும் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த அரிய நிகழ்வை தற்போது தவறவிட்டால் 2095ம் ஆண்டு வரை காத்திருக்க நேரிடும் என கூறுகின்றனர்.

Night
Day