சென்னை தி.நகரில் நடிகர் பிரபு தனது குடும்பத்தினருடன் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்தார்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

சென்னை தி.நகரில் நடிகர் பிரபு தனது குடும்பத்தினருடன் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்தார்

Night
Day