அதிமுக பிளவுபட்டு இருப்பதே தோல்விக்கு காரணம் - தொண்டர்கள் வேதனை

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

அதிமுக பிளவுபட்டு இருப்பதே தோல்விக்கு காரணம் - தொண்டர்கள் வேதனை

Night
Day