4ஆம் நாள் போராட்டத்தில் விவசாயி மரணம் : தொடரும் போராட்டம்! தீர்வு காணுமா அரசு

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

4ஆம் நாள் போராட்டத்தில் விவசாயி மரணம் : தொடரும் போராட்டம்! தீர்வு காணுமா அரசு?

Night
Day