மத இடஒதுக்கீடு இல்லை Vs சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மலருமா... கை கொடுக்குமா...

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

மத இடஒதுக்கீடு இல்லை Vs சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மலருமா? கை கொடுக்குமா?

Night
Day