ஜம்மு காஷ்மீரில் காவலர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கிய இந்திய ராணுவம்

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

ஜம்மு காஷ்மீரில் காவலர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கிய இந்திய ராணுவம் : பெண் காவலர்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட சிறப்பு பயிற்சி

varient
Night
Day