சந்தேஷ்காலி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஷேக் ஷாஜஹானுக்கு நீதிமன்ற காவல் நீட்டிப்பு

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

சந்தேஷ்காலி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஷேக் ஷாஜஹானுக்கு நீதிமன்ற காவல் நீட்டிப்பு : நீதிமன்றத்தில் இருந்து அழைத்து செல்லப்பட்டபோது குடும்பத்தினரை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுத ஷேக் ஷாஜஹான்

Night
Day