பள்ளிக்கரணையில் ஆமை வேகத்தில் நடைபெறும் வடிகால் பணிகளால் மக்கள் கடும் அவதி

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

பள்ளிக்கரணையில் ஆமை வேகத்தில் நடைபெறும் வடிகால் பணிகளால் மக்கள் கடும் அவதி

Night
Day