சென்னை காலடிப்பேட்டையில் வாக்களிக்காமல் திரும்பிச் செல்லும் மக்கள்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

சென்னை காலடிப்பேட்டையில் வாக்களிக்காமல் திரும்பிச் செல்லும் மக்கள்-

273-வது வாக்குச்சாவடியில் இயந்திர கோளாறு சரிசெய்யப்படாததால் நீண்டநேரம் காத்திருந்த மக்கள் விரக்தி

Night
Day