கொடைக்கானலில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளுக்கு குதிரைகளில் கொண்டு செல்லப்படும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

கொடைக்கானலில்-உள்ள-வாக்குச்சாவடிகளுக்கு-குதிரைகளில்-கொண்டு-செல்லப்படும்-வாக்குப்பதிவு-இயந்திரங்கள்

Night
Day