காலாவதியான பொருட்களில் உணவு சமைத்ததால் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி கேண்டினுக்கு சீல்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

காலாவதியான பொருட்களில் உணவு சமைத்ததால் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி கேண்டினுக்கு சீல்

Night
Day