ராகுல் பிரதமராக பாகிஸ்தான் விருப்பம்! மோடி குற்றச்சாட்டின் பின்னணி என்ன!

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

ராகுல் பிரதமராக பாகிஸ்தான் விருப்பம்! மோடி குற்றச்சாட்டின் பின்னணி என்ன!


காங்கிரஸ் இறந்து கொண்டிருக்கிறது; பாகிஸ்தான் அழுதுகொண்டிருக்கிறது - மோடி

மோடியின் அரசியல் குடும்பத்தில் இருப்பதுதான், குற்றவாளிகளுக்கு பாதுகாப்பின் கியாரண்டியா - ராகுல்

பலவீனமான காங்கிரஸ் பயங்கரவாதத்துக்கு ஆவணங்களை வழங்கியது; நாங்கள் அங்கேயே சென்று அழித்தோம்

உயிர்த்தியாகம் செய்வதைத்தான் வாரிசு உரிமையாக என் தந்தை பெற்றார் - பிரியங்கா

Night
Day