தேர்தல் களத்தில் பொய் செய்திகள்! மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் தாக்கம் என்ன

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

தேர்தல் களத்தில் பொய் செய்திகள்! மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் தாக்கம் என்ன?

Night
Day