காங்கிரசின் தேர்தல் அறிக்கை நாட்டை துண்டாக்கும் - பிரதமர் மோடியின் விமர்சனம் ஏற்புடையதா!

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

காங்கிரசின் தேர்தல் அறிக்கை நாட்டை துண்டாக்கும் - பிரதமர் மோடியின் விமர்சனம் ஏற்புடையதா!


முஸ்லீம் லீக்கின் சிந்தனை காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையிலும் பிரதிபலிக்கிறது - பிரதமர்

தேர்தல் அறிக்கை புரட்சிகரமானது, இந்தியர்களின் உணர்வை பிரதிபலிக்கக் கூடியது - ராகுல்

காங்கிரஸின் தேர்தல் அறிக்கை, பொய் மூட்டைகளின் தொகுப்பு - பிரதமர்

தேர்தல் அறிக்கையின் நிறை, குறைகளைக் கூற பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு - ராகுல்

Night
Day