அமலுக்கு வந்த புதிய குற்றவியல் திருத்த சட்டங்கள்! அவசியமா, அரசியலா,

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

அமலுக்கு வந்த புதிய குற்றவியல் திருத்த சட்டங்கள்! அவசியமா? அரசியலா?

Night
Day