அமலுக்கு வந்தது குடியுரிமை திருத்த சட்டம்! தேசத்துக்காகவா!, தேர்தலுக்காகவா

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

அமலுக்கு வந்தது குடியுரிமை திருத்த சட்டம்! தேசத்துக்காகவா!, தேர்தலுக்காகவா

Night
Day