ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் விண்வெளிக்கு செல்ல தேர்வான 4 வீரர்களை அறிமுகம் செய்தார் பிரதமர் மோடி

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-


ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் விண்வெளிக்கு செல்ல தேர்வான நான்கு வீரர்களை அறிமுகம் செய்தார் பிரதமர் மோடி -
விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தில் வைத்து வீரர்களை அறிமுகம்செய்தார் பிரதமர்...

Night
Day