தேர்தல் தோல்வியால் தொண்டர்கள் வேதனையில் உள்ளோம் - மனம் திறக்கும் தொண்டர்கள்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

தேர்தல் தோல்வியால் தொண்டர்கள் வேதனையில் உள்ளோம் - மனம் திறக்கும் தொண்டர்கள்

Night
Day