திருச்சி மேயர் தொகுதியில் பரவும் மஞ்சள் காமாலை - குடிநீருடன் கழிவுநீர் கலக்கும் அவலம்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

திருச்சி மேயர் தொகுதியில் பரவும் மஞ்சள் காமாலை - குடிநீருடன் கழிவுநீர் கலக்கும் அவலம்

Night
Day