திமுக அரசின் அலட்சியமே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என குற்றச்சாட்டு

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

திமுக அரசின் அலட்சியமே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என குற்றச்சாட்டு

Night
Day