கழகம் நூறாண்டுகள் நிலைக்க புரட்சித்தாய் சின்னம்மா தலைமையேற்க வேண்டும் - தொண்டர்கள் கோரிக்கை

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

கழகம் நூறாண்டுகள் நிலைக்க புரட்சித்தாய் சின்னம்மா தலைமையேற்க வேண்டும் - தொண்டர்கள் கோரிக்கை

Night
Day