அறந்தாங்கியில் பட்டாசு கடையில் பயங்கர வெடிவிபத்து - நகைக்கடை, பாத்திரக்கடைகளுக்கு தீ பரவியதால் பரபரப்பு

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

அறந்தாங்கியில் பட்டாசு கடையில் பயங்கர வெடிவிபத்து -
நகைக்கடை, பாத்திரக்கடைகளுக்கு தீ பரவியதால் பரபரப்பு

Night
Day