ராகுல் உரையில் நீக்கப்பட்ட சில வரிகள்! அரசியல் சாசனப்படியா, அவை மரபு மீறலா,

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

ராகுல் உரையில் நீக்கப்பட்ட சில வரிகள்! அரசியல் சாசனப்படியா, அவை மரபு மீறலா,

Night
Day