கூண்டில் சிக்கிய சிறுத்தை-பொதுமக்கள் பெரும் நிம்மதி

Image
எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

கூண்டில் சிக்கிய சிறுத்தை-பொதுமக்கள் பெரும் நிம்மதி,

Night
Day