கார் வென்ற முரட்டுக்காளை

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

ஜல்லிக்கட்டில் முதலிடம் பிடித்தது மகிழ்ச்சி - கார்த்தி

varient
Night
Day