அனைவரும் ஒன்றுபட்டால் தான் அஇஅதிமுக வலிமை பெறும் - தொண்டர்கள் கோரிக்கை

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

அனைவரும் ஒன்றுபட்டால் தான் அஇஅதிமுக வலிமை பெறும் - தொண்டர்கள் கோரிக்கை

Night
Day