நிறைவேற்றப்படாத தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்புகளைமட்டும் வெளியிடும் விளம்பரஅரசு!

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

நிறைவேற்றப்படாத தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்புகளைமட்டும் வெளியிடும் விளம்பரஅரசு !

varient
Night
Day