தேர்தலின் மையப்புள்ளியான இடஒதுக்கீடு விவகாரம்! பாஜக Vs காங்கிரஸ்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

தேர்தலின் மையப்புள்ளியான இடஒதுக்கீடு விவகாரம்! பாஜக Vs காங்கிரஸ்

varient
Night
Day