தமிழகத்தில் 69.46% வாக்குபதிவு! உணர்த்தும் உண்மை என்ன!

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

தமிழகத்தில் 69.46% வாக்குபதிவு! உணர்த்தும் உண்மை என்ன!

100% வாக்குப்பதிவு எப்பொழுது சாத்தியமாகும்?

அடையாள அட்டை இருந்தும், பட்டியலில் பெயர் இல்லாததால் வாக்களிக்க முடியாத நிலை

ஆதார், வாக்காளர் அட்டை இணைக்கப்பட்டு தவறில்லாத பட்டியல் வருமா?

ஒவ்வொருவரும் வாக்களிப்பது ஜனநாயக கடமை - தேர்தல் ஆணையம்

Night
Day