வளர்ந்த இந்தியாவை உயிர்ப்பிக்க மோடி தியானம்! நாட்டுக்காகவா!, ஓட்டுக்காகவா!

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

வளர்ந்த இந்தியாவை உயிர்ப்பிக்க மோடி தியானம்! நாட்டுக்காகவா!, ஓட்டுக்காகவா!


விவேகானந்தர் அமர்ந்து தியானம் செய்த இடத்தில் 3 நாட்கள் பிரதமர் தியானம்

தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளதால், பிரதமரின் தியான நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது - INDIA கூட்டணி

விவேகானந்தரின் வளர்ந்த இந்தியாவின் பார்வையை உயிர்ப்பிக்கவே தியானம் - மோடி

வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய 48 மணிநேரத்தில் தியான நிகழ்ச்சி மூலம் மறைமுகப் பிரசாரமா?

Night
Day