கொண்டாட்டம் போதும், மணிப்பூரை கவனியுங்கள்! RSS கருத்து அரசியலா! அறிவுரையா!

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

கொண்டாட்டம் போதும், மணிப்பூரை கவனியுங்கள்! RSS கருத்து அரசியலா! அறிவுரையா!


போராட்டம், சேவை, தியாகம், பாரம்பரியத்தை வாரிசு அரசியல் என்று விமர்சிப்பதா - ராகுல்

நான் செய்வதே சரி, மற்றவர்கள் செய்வது பிழை என்கிற எண்ணத்தை அடியோடு உதறவேண்டும் - பகவத்

20 வாரிசுகளுக்கு அமைச்சர் பதவி இதுதான் மோடியின் சொல்லுக்கும், செயலுக்கும் வித்தியாசம் - ராகுல்

பார்லிமென்ட் என்பது நியாயங்களையும், வாதங்களையும் எடுத்துக் கூற வேண்டிய இடம் - பகவத்

Night
Day